Στοιχεία Επικοινωνίας:


Ruhr-Universität Bochum
Energiesystemtechnik Und Leistungsmechatronik
Prof. Dr.-Ing. Constantinos Sourkounis

Universitätstraße 150
Gebäude ID 1/ 219
44780 Bochum

http://www.enesys.rub.de/

Για ερωτήσεις σχετικά με το έργο, το Ερωτηματολόγιο ή την Ηλεκτροκίνηση γενικά:

elektromobilitaet@enesys.rub.de

Γενικές πληροφορίες:

Tel.: +49 0234/32-23956
Fax: +49 0234/32-14597
E-Mail: office@enesys.rub.de
Παρά τον προσεκτικό έλεγχο δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των εξωτερικών συνδέσεων. Για το περιεχόμενο των εξωτερικών συνδέσεων, οι φορείς τους είναι υπεύθυνοι.